Psykisk mistrivsel

Psykisk mistrivsel

Når psykisk mistrivsel vise sig, så kan det handle om nedtrykthed/depression, angst eller stress symptomer. Tankerne kører i ring, det er svært at koncentrere sig og huske ting. Ofte er psykisk mistrivsel forbundet med en række fysiske symptomer, fx tab eller øget appetit, kropslig uro, trykken for brystet og vanskeligheder med at sove mm.