Om mig

Om mig

Mit navn er Maria Juhl. Jeg er autoriseret psykolog, og har mange års erfaring med klinisk psykologbehandling af både unge og voksne.


Jeg arbejder med unge med vanskeligheder af forskellig slags. Det er problematikker, som omhandler selvværd, grænsesætning, ensomhed og selvomsorg, men det kan også være spiseforstyrrelser, angst og OCD, depression og selvskade. Jeg har også stor erfaring med særligt sårbare unge, der kommer fra svære opvækstvilkår med fx vold, psykisk sygdom eller misbrug.


De problemstillinger som voksne efterspørger psykologhjælp til, er ligeså forskelligartede som de unges. Jeg arbejder med voksne med stress- og belastningsreaktioner, arbejsrelaterede problemstillinger, relationelle vanskeligheder, parforholds- og livskriser, bekymring for børns trivsel og pludselig opstået fysisk sygdom, for at nævne nogle eksempler.


Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og siden autoriseret ved Dansk Psykolognævn og Socialministeriet. Jeg er aktuelt ved at efteruddanne mig til specialist i psykoterapi.


Jeg er særligt optaget af den narrative og systemiske tilgang. Efter  min mening tilbyder de terapeutiske metoder en positiv helheds- og ressourceorienteret metode, som styrker mennekser og deres netværk i arbejdet med vanskelighederne. Herudover benytter jeg greb fra kognitv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og eksistentiel terapi.


Jeg har arbejdet i psykiatrien og privat praksis. Omdrejningspunktet for mit arbejde har været udredning og klinisk behandling primært med unge og voksne.