Priser og vilkår

  Priser & vilkår


Betaling med henvisning fra egen læge (tilskud via Den offentlige sygesikring):


Efter sygesikringstilskuddet udgør klientens andel :


Dobbeltkonsultation inkl. 1 konsultation                      848,00 kr.

(første samtale er næsten altid dobbeltkonsultation)                             


Efterfølgende konsultationstime                                  385,59 kr.


OBS! Henvisningen må højst være 3 måneder gammel når du bruger den. OBS!


For unge mellem 18-24 år er psykologbehandling for angst og depression gratis med henvisning fra lægen. Bemærk: at ved for sent afbud el. udeblivelse skal den unge selv betale hvad der svarer til den almindelige egenbetaling ved samtaler på lægehenvisning.


Læs mere om henvisning til psykolog via lægen under fanen Lægehenvisning

 

Bemærk: prisen for samtale m. tilskud via Den offentlige sygesikring reguleres 2x året, henholdsvis den 1. april og den 1 oktober.
Betaling uden henvisning fra lægen:


Jeg anbefaler at man starter med at booke en opstartssamtale. En opstartstid giver mulighed for at vi kommer lidt længere med at forstå det du står i.


Opstartssamtale (Varighed 75 min.)

1500 Kr. 


Individuel samtale (Varighed 50 min.)

1225 Kr.


Individuel samtale (forsikring, kommune, stat) (varighed 50 min.)

1250 Kr.


Forældrerådgivning (Varighed 75 min.)

1500 Kr.


Parterapi (Varighed mellem 75 og 90 min.)

2200 Kr.

 

Supervision

Pris efter aftaleAfbud:

Bemærk afbud skal meldes senest kl. 12.00 dagen før aftalen.


Har man henvisning fra lægen afregnes for sent afbud/udeblivelse 1. gang med 385,59 kr. og 2. gang. med 771,18 kr. Dette gælder også for unge ml. 18-24 år henvist på depression og angst.


For sent afbud uden lægehenvisning afregnes med normal takst, ligeledes opkræves normal takst ved udeblivelse uden afbud.Betaling:

Betaling sker via MobilePay efter hver konsultation.


Dankort modtages desværre ikke.Tilskud:


Undersøg om :

-du har tegnet en sygeforsikring selv.

-din arbejdsgiver har tegnet en sygeforsikring for dig.

-din arbejdsgiver evt. dækker nogle udgifter.


Se også fanerne: Er du medlem af sygeforsikring Danmark? og SundhedsforsikringTavshedspligt:


Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med de etiske regler for nordiske psykologer, og er underlagt reglerne om tavshedspligt. Med undtagelse af situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre - eller hvis jeg gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger.Privatlivspolitik:

Download wordfil her.